SURKLR x FIBROCIT

We lanceren het SURKLR initiatief om onze kostbare creaties van de voorbije 100 jaar te kunnen doorgeven aan onze toekomstige generaties.

Met het SURKLR initiatief willen we onze bijdrage leveren aan een maatschappij die bewuster omgaat met de schaarse grondstoffen die onze planeet ons verschaft door te breken met de idee dat grondstoffen geen waarde meer zouden hebben wanneer de artikelen waaruit ze gemaakt zijn end-of-life zijn.

De duurzaamheidsfilosofie heeft ons recycling bijgebracht. Met de circulariteitsfilosofie van SURKLR zetten we een stap verder naar upcycling : gebruikte zitcapaciteit wordt bij end-of-life gerecupereerd en productieoverschotten worden opgewaardeerd tot herbruikbare grondstoffen.

Deze worden vervolgens gesorteerd en herkenbaar geïntegreerd in nieuwe producten. “vintage stuff” zijn unieke stukken met voldoende historisch-culturele waarde die gerestaureerd worden en als zodanig terug in het economisch circuit geplaatst worden. “reclaimed stuff” zijn upcycled stukken die hoofdzakelijk gemaakt worden uit een mix van recuperatie en overschotten. En “precious stuff” zijn nieuwe stukken die een bijdrage leveren aan een milieuvriendelijker ontginning van grondstoffen.

FIBROCIT creëert reeds meer dan 100 jaar unieke zitoplossingen die het publiek optimaal laat genieten van alles wat zich op het podium afspeelt. Voor onderwijs, cultuur, b-2-b, sport& entertainment en hospitality zijn wij hét aanspreekpunt bij uitstek wanneer er ruimtes dienen ingericht te worden waar een zittend publiek kan deelnemen aan evenementen.

Als je reeds meer dan een eeuw actief bent, denk je na over de volgende eeuw. En de wereld van morgen wordt vandaag gecreëerd. In die wereld komen we tot het besef dat onze levenswijze een grote last legt op de leefbaarheid van morgen. Door ons handelen beïnvloeden we het milieu en het klimaat. De bodem die ons van grondstoffen voorziet, de lucht die ons van zuurstof voorziet. Alles raakt uitgeput. Het besef van eindigheid wordt alsmaar tastbaarder. Misschien kunnen we onszelf nog redden. Als we nu onze levenswijze in vraag stellen en stappen zetten in de richting van verandering, is er nog hoop voor onze toekomstige generaties.

Vanuit dit besef en gestimuleerd door onze partners uit het werkveld van onderwijs en cultuur, zijn we met FIBROCIT beginnen nadenken hoe wij onze bijdrage kunnen leveren aan een beter leefbare wereld van morgen.

  1. We zijn er al lang van overtuigd dat onze realisatie duurzame creaties moeten zijn, die een eeuwigheid moeten kunnen meegaan in soms zware omstandigheden. En die doorstaan ze met glans. Getuige daarvan de vele projecten waarvan de architectuur als cultureel of historisch erfgoed beschermd is. Onze producten krijgen na verloop van vele tientallen jaren het label “vintage stuff”. En heel af en toe krijgen we de kans om unieke stukken als “vintage stuff” terug te mogen nemen om deze te restaureren en opnieuw aan onze fans te kunnen aanbieden.
  2. Helaas kan niet elke exploitant zo lang wachten tot zijn installatie de status van vintage heeft bereikt en wordt deze al eens wat sneller vernieuwd. Maar dan is het niet meer van deze tijd om afgedankte artikelen gewoon weg te gooien. Alhoewel wij reeds vele jaren de grondstoffen van afgebroken installaties sorteren en recycleren, willen wij de zaken nu fundamenteel anders aanpakken. Vanaf nu gaan wij systematisch afgedankte FIBROCIT installaties ontmantelen en de grondstoffen gebruiken in een upcycling proces om er “reclaimed stuff” van te maken. Wij bieden onze fans nieuwe circulaire producten aan die we creëren met een mix van gerecupereerde grondstoffen en productieoverschotten.
  3. Omdat wij in dezelfde sfeer ook producten willen aanbieden die gemaakt zijn met milieuvriendelijke grondstoffen, bieden we “precious stuff” aan. We sluiten allianties af met leveranciers die hun grondstoffen op een milieuvriendelijke manier ontgonnen hebben. Zo gebruiken we stoffen die gesponnen zijn met garens gemaakt van marine plastic waste (www.seaqual.org), stoffen die GRS (Global Recycled Standard) certified zijn of stoffen die gesponnen zijn met natuurlijke vezels zoals wol, katoen, zijde of vlas. Het hout dat we gebruiken is van Europese oorsprong en draagt het FSC-label (www.fsc.be) voor hout uit duurzaam ontgonnen bossen.

Kortom, met SURKLR willen we het onderscheid maken door milieubewuste consumenten een uitgebreide waaier aan producten en diensten aan te bieden met circulariteit als leidmotief.